Ansökningsprocessen

Vi har den största erfarenheten/kompetensen av att utbilda lokförare för den svenska järnvägen

Du ansöker till TCC lokförarutbildningar här eller i boxen ovanför.

Instruktioner vad du bör tänka på:

1. Betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande) och CV bifogas. TCC saknar möjlighet att hämta betyg från centrala databaser. Du måste bifoga minst ett betyg/intyg, för att få en inloggningskod till förtestet. Det är svårt att bli antagen till utbildningen om du helt saknar betyg. Läs mer under behörighetskrav.

Går du sista året på gymnasiet och inte har fått ditt slutbetyg än, ska du bifoga de betyg som du hittills har fått och komplettera din ansökan med slutbetyget i juni.

2. För att din ansökan ska behandlas måste den vara KOMPLETT, dvs både betyg och CV ska bifogas ansökan. I bifogade betyg MÅSTE det framgå att du har godkända betyg i engelska, matematik och svenska / svenska som andra språk (SAS1), annars får du inte göra den avslutande psykologdelen i den yrkespsykologiska bedömningen (Har du gått en äldre 2 årig gymnasieutbildning och har ett avgångsbetyg är du behörig utan att ha betyg i alla tre ämnena). Komplettering av din ansökan skickas till tcctestmail@tcc.se senast 10 dagar efter ansökningstidens utgång till den studieort som du söker i första hand.

3. Läser du för närvarande något av de obligatoriska ämnena engelska, matematik, svenska / svenska som andraspråk, ska du i ansökan bifoga de betyg  du har och tydligt skriva i ditt bifogade CV vilket ämne du nu läser och när kusen avslutas. Betyget ska du skicka till tcctestmail@tcc.se senast den 18 december för att få börja utbildningen under vårterminen och senast den 15 juni för att få börja utbildningen under höstterminen.

4. Yrkeserfarenhet ger max 5 meritpoäng. Yrkeserfarenhet på heltid ger 1 poäng per år och max 5 års erfarenhet räknas. Deltid, minimum 50% tjänstgöringsgrad, ger 0,5 poäng per år. Endast sammanhängande perioder om mer än 6 månader räknas. Gäller tjänstgöring på både hel- och deltid.  All yrkeserfarenhet, oavsett bransch, räknas.

OBS! Du ska komplettera din ansökan med intyg om yrkeserfarenhet EFTER det att du har blivit rekommenderad i den yrkespsykologiska bedömningen. Du får information om detta när det blir aktuellt. 

5. Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

6. När du bifogat betyg (intyg) samt CV får du automatiskt en inloggningskod till ett förtest. Du får samtidigt instruktioner om vad du bör tänka på när du gör förtestet.

7. Du ska svara på förtestet inom en vecka. Du får efter avslutat test ett automatiskt mejlsvar om hur det har gått för dig.

8. Sedan du klarat förtest prövas behörigheten. Obehöriga får via mejl avslag på sin ansökan.

9. Du blir inbjuden till fortsatta urval på den studieort som du har sökt i första hand. Inbjudan skickas ut 2-3 veckor innan testdagen. Vill du ändra ditt förstahandsval ska du skicka ett mejl till tcctestmail@tcc.se

10. Klarar du kraven även i det fortsatta urvalet bokas du in för den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

11. Sedan den yrkespsykologiska bedömningen avslutats prioriteras de sökande som rekommenderats av testande psykolog. Utgångspunkten är de faktorer som enligt Transportstyrelsen ska bedömas. En lista över de sökandes prioritering/rangordning i den yrkespsykologiska bedömningen inklusive ev meritpoäng från yrkeserfarenhet presenteras för ledningsgruppen.

21. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om antagning.

13. Antagningsbesked samt information om den obligatoriska läkarundersökningen skickas ut. Reserver får besked om vilken reservplats de har.

14. Rekryteringen avslutas normalt två månader innan kursstart.

sidan uppdaterad 2017-09-15