Så här ansöker du!

Bifoga ditt gymnasiebetyg eller motsvarande (TCC har tyvärr ingen möjlighet att hämta betyg från centrala databaser).

Du måste bifoga minst ett betyg/intyg, för att vi ska kunna behandla din ansökan. Du måste MINST ha betyg i följande tre ämnen: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk (Krav från Transportstyrelsen) för att kunna anses som behörig till utbildningen och kunna erhålla Transportstyrelsens Förarbevis. Utan godkänt Förarbevis kan du inte utöva yrket. Fri prövning gäller alltså INTE till denna utbildning.
Läs mer under Behörighetskrav.

Om du går sista året på gymnasiet och inte har fått ditt slutbetyg än, ska du bifoga de betyg som du hittills har fått och komplettera din ansökan med slutbetyget i juni eller på anmodan från TCC.

2. Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

3. När du har bifogat betyg/intyg och blivit bedömd som behörig får du automatiskt ett mail med en inloggningskod till ett förtest. Bifogat i mailet, finns instruktioner om vad du bör tänka på när du gör förtestet.

4. Förtest skickas ut löpande under antagningsprocessen f r o m april när det gäller ansökningar till Haninge och Hallsberg, och f r o m juli när det gäller ansökningar till Göteborg.

OBS: Förtest skickas endast till behöriga sökande med komplett inlämnad ansökan!

Det är den sökandes eget ansvar att se till att spam-filter etc tillåter mail med aktiva länkar- förestet är endast aktivt under en viss tid från det att det är ivägskickat! Har du inte svarat på förtestet inom en vecka ogiltigförklaras reultatet och du avförs som sökande till utbildningen.

Se till att göra förtestet så fort som möjligt efter det att Du mottagit länken!

» Läs mer

Vi sparar Dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR!

Läs mer om GDPR

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-08-12