Så här ansöker du!

Bifoga ditt CV samt betyg från gymnasieutbildning eller motsvarande. (TCC har tyvärr ingen möjlighet att hämta betyg från centrala databaser.) Du måste bifoga minst ett betyg/intyg, för att få en inloggningskod till förtestet. Du måste ha betyg i två av de tre ämnena: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk. (Krav från Transportstyrelsen).
Läs mer under Behörighetskrav.

Om du går sista året på gymnasiet och inte har fått ditt slutbetyg än, ska du bifoga de betyg som du hittills har fått och komplettera din ansökan med slutbetyget i juni.

2. Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

3. När du har bifogat betyg/intyg samt CV får du automatiskt en inloggningskod till ett förtest. Du får samtidigt instruktioner om vad du bör tänka på när du gör förtestet.

OBS: Förtest skickas ut f r o m v 34, dock endast till behöriga sökande med komplett inlämnad ansökan!

» Läs mer

Vi sparar Dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR!

Läs mer om GDPR

SIDAN UPPDATERAD senast 2018-07-23