behörighetskrav

Vi har utbildat nästan 2000 av Sveriges idag 3000 verksamma lokförare

Vad krävs för att bli antagen?

- Du ska vara behörig, enligt Yrkeshögskolans och Transportstyrelsens krav. Läs mer under behörighetskrav.
- Ansökan ska ha inkommit i tid och vara komplett.
- Du måste rekommenderas av psykolog i den yrkespsykologiska bedömningen (urvalstest).
- Det är dina prestationer i urvalet som avgör om du blir antagen.
- Du måste uppfylla hälsokraven för lokförare.
- Du måste uppfylla Transportstyrelsens krav för förarbevis för att kunna arbeta som lokförare efter avslutad utbildning.

Grundläggande behörighet

Vill du veta mer om vilka behörighetskrav som gäller för yrkeshögskoleutbildningar kan du läsa mer hos MYH. Lagar och förordningar: Förordning (2009:130) om Yrkeshögskolan.

Grundläggande behörighet A

1.  Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. (Gäller även examens- eller avgångsbetyg från äldre svenska gymnasieformer, även 2 årigt gymnasium, eller kommunal vuxenutbildning samt folkhögskola).

eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.

eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

OBS! Transportstyrelsen ställer krav på goda kunskaper i svenska, "Talfunktionen ska vara så god att all trafiksäkerhetsmässigt viktig information kan framföras utan svårighet."

Se behörighet för lokförarbevis nedan: För att du ska få göra den avslutande psykologdelen i den yrkespsykologiska bedömningen måste du ha godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk

Grundläggande behörighet B (fri prövning)

- Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Högst 20 % av eleverna FÅR antas enligt fri prövning. Sökande med lång erfarenhet från järnvägsbranschen ges företräde.

Tänker du åberopa fri prövning skall du ange det när du skickar in din ansökan (Särskild ruta finns). 
KOM IHÅG! För att söka enligt behörighet B MÅSTE du ha godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk eller att du kan intyga att du för närvarande läser ämnena på Komvux. KOM även IHÅG att bifoga de intyg och/eller referenser som du vill åberopa. Sökande enligt fri prövning rangordnas enligt meritpoäng: Yrkeserfarenhet på heltid ger 1 poäng per år, max 10 poäng. Anställning på deltid räknas ej i den fria prövningen.

Utökad behörighet

Du ska ha:

- Fyllt 19 år vid kursstart
- Uppfylla fysiska och medicinska krav och
- Krav på psykisk lämplighet

Behörighet för lokförarbevis

Du ska ha slutfört kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan eller vid kommunal vuxenutbildning med lägst betyget E (alternativt Godkänd) i ämnena:

- Engelska 5 (alt Eng A)
- Matematik 1a, 1b eller 1c (alt Ma A)
- Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, SAS 1, (alt Sv A / SAS A)
- Fullständigt betyg från äldre 2- eller 3-årigt gymnasium, med betygsskalan 1 – 5. På vissa 2-åriga linjer valdes ett av ämnena matematik/engelska. Du är trots detta behörig enligt grundläggande behörighet B. Kravet är inget "streck" i betyget.

sidan uppdaterad 2017-09-15