Frågor & Svar

Sveriges mest kompletta grundutbildning för lokförare

Är urvalstesterna svåra? Vad bör jag tänka på?

Urvalet genomförs i flera steg (läs även under Rekryteringsprocessen/ Hur går urvalet till?) Det finns inget som du kan öva på inför testerna. Har du tillräckligt mycket av de förmågor som är viktiga för säkerheten i lokförarjobbet har du inga större svårigheter att klara kraven. Det svåra är att du i samtliga delar av urvalet ska arbeta så fort du kan utan att slarva. Det gäller att du inte bli för stressad utan har förmågan att fokusera även i en pressad situation. Det är inte meningen att du ska hinna med samtliga uppgifter. Du ska hitta en balans mellan antalet rätt och antalet fel, eftersom även antalet fel har betydelse för resultatet. I förtestet är provtiden 3 till 10 minuter per deltest. Tänk på att vara utvilad när du gör testerna och att du är i en lugn miljö!

Jag har inte fullständiga betyg eller betyg som är gamla. Kan jag komma in på utbildningen?

Om du har gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg från äldre skolformer (gäller även 2 årig äldre gymnasieutbildning) eller folkhögskola är du behörig eller att du har en utländsk utbildning. Om du däremot inte har fullständiga betyg är det betydligt svårare att bli antagen. Det finns något som kallas "fri prövning", det innebär att högst 20 % av eleverna FÅR antas utan att vara formellt behöriga. Du MÅSTE för behörighet B uppfylla Transportstyrelsens krav på godkända betyg  i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk eller att du kan intyga att du för närvarande läser ämnena på Komvux. I "bestämmelserna" står det: Behörig att antas är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Sökande med lång erfarenhet från järnvägsbranschen ges företräde.  Läs mera under Behörighetskrav / Grundläggande behörighet B (fri prövning). 

Jag har inte gått i svensk gymnasieskola / Jag har inte svenska som modersmål. Kan jag ändå söka till utbildningen?

Du kan söka, men kom ihåg att du måste uppfylla de krav på grundläggande behörighet som Transportstyrelsen ställer för att du ska få ett förarbevis utfärdat. Behörigheten styrker du genom att få din gymnasieutbildning från ditt hemland bedömd av Universitets och Högskolerådet. De språkliga kraven, i svenska, är godkänt betyg i SAS 1 (alt Sv A / SAS A). Mycket av det du ska lära dig är föreskrifter, lagtexter och tekniska facktermer. Det förutsätter det att du har en mycket god läsförståelse. Du ska, utan språkliga svårigheter, föra säkerhetssamtal i järnvägsmiljö. De språkliga kraven är höga eftersom lokförarjobbet är ett säkerhetsjobb och det får inte uppstå några misstag när du läser och tillämpar en föreskrift.

Om jag redan har gjort ett urval och jobbar som t.ex tunnelbaneförare, måste jag göra om urvalet?

Det är numera ett EU-krav att samtliga elever som erbjuds en utbildningsplats har fått en rekommendation i den yrkespsykologiska bedömningen. Om du redan har testats av TCC, för ett annat yrke eller en annan utbildning, kan du ibland tillgodoräkna dig delar av det urvalet. Vänd dig till TCC för ytterligare upplysningar.

Är det fysiskt tungt att vara lokförare?

Det finns en hel del arbetsmoment som kan vara fysiskt tunga. Ett vanligt vagnskoppel väger 35 kilo. Som nybörjare kan det vara jobbigt att hantera, men med rätt teknik och genom att använda de hjälpmedel som finns är det inga problem! De som är korta kan ibland tycka att det är jobbigt att t ex nå upp till vissa delar på fordonen, eller att klättra upp på fordon från banvallen. Men kom ihåg, det brukar inte vara några problem!

Måste man kunna mycket om teknik eller ha gått en teknisk utbildning för att bli lokförare?

Du behöver inte ha gått någon teknisk utbildning för att bli lokförare. Den tekniska kunskap du behöver får du under utbildningen, antingen hos TCC eller hos den tågoperatör/järnvägsföretag som du börjar jobba hos. Att tänka och arbeta strukturerat och systematiskt följa anvisningar och scheman är mycket viktigt. Det är en fördel om du också är litet praktiskt lagd.

Kan man bli lokförare om man har dyslexi?

Eftersom lokförarjobbet är förenat med säkerhet går det inte att anpassa den yrkespsykologiska bedömningen eller utbildningen. En sökande med dyslexi måste klara de krav som gäller samtliga sökande/elever. Du måste vara noggrann samtidigt som det ibland krävs att det går snabbt. Du måste kunna läsa regler och föreskrifter obehindrat och förstå innehållet. Det får inte uppstå några misstag när du läser och tillämpar en föreskrift.

Måste man ha perfekt syn-hörsel-färgsinne för att bli lokförare?

Du får ha glasögon i tjänsten, men din syn måste uppfylla vissa grundkrav även utan glasögon. Så här står det i "bestämmelserna" vad gäller synen : Om nödvändig synskärpa endast uppnås med korrektionsglas får inte korrektionsvärdena överstiga +5D (översynthet) eller –8D (närsynthet) i den mest brytande meridianen. Kontaktlinser är tillåtna oavsett korrektionsvärden under förutsättning att läkare med särskilt tillstånd bedömer att föraren i övrigt uppfyller synkraven samt att kontaktlinserna kan användas under ett helt arbetspass.

Samma gäller hörseln. Så här står det i "bestämmelserna": Hörtrösklarna får inte överstiga 40 dB vid frekvenserna 500 och 1 000 Hz samt 45 dB vid frekvensen 2 000 Hz för ardera örat.

Färgsinnet däremot måste vara perfekt. Det viktigaste är att du inte har någon sjukdom som kan leda till plötsliga medvetanderubbningar.
Du kan även gå in på www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/  tryck på "nummerordning" och leta reda på TSFS 2011:61. därefter på TSFS 2013:52 (ändringar). Om du har specifika frågor om din hälsa kan du kontakta Transportstyrelsens medicinska expertis. TCC kan tyvärr inte svara på medicinska frågor.

Är jag anställd i och med att jag har börjat utbildningen?

TCCs lokförarutbildning är en yrkeshögskoleutbildning. Efter utbildningen får du söka anställning hos en tågoperatör/järnvägsföretag. Anställningen inleds med en företagsspecifik utbildning, då utgår det utbildningslön. Längden på utbildningen varierar beroende på hur mycket praktik du har gjort hos operatören under utbildningen och hur komplexa fordon och körning förtaget har. Kortaste utbildningen har företag som kör regionaltåg och den längsta internutbildningen har gods företagen.

Hur är undervisningen upplagd?

Utbildningen omfattar 300 yrkeshögskolepoäng, dvs 60 veckor. Det tillkommer ett sommaruppehåll på  fyra till fem veckor. Tidpunkten och längden på sommaruppehållet varierar mellan de olika studieorterna. Under sommaruppehållet är du ledig och inget studiemedel betalas ut.  På de flesta av våra utbildningar är det teorilektioner endast fyra dagar i veckan, måndag - torsdag. På fredagar är det självstudier. Det är viktigt med hög närvaro under teoriavsnitten, för att t ex få komplicerade samband förklarade och regler satta i sitt rätta sammanhang.

AKTUELL KURSPLAN
SCHEMA, ett exempel

Är det mycket pluggande i utbildningen?

Vissa moment innebär mycket pluggande. Det är ett omfattande regelverk som skall läsas och läras in.

Är det mycket praktik i utbildningen?

Drygt en tredjedel, 21 veckor av utbildningen är praktik, Lärande I Arbete (LIA). Praktiken är uppdelad i totalt fem LIA perioder om tre till sex veckor vardera. Under praktiken är du ute och kör hos något järnvägsföretag tillsammans med en handledare. Du har samma schema som din handledare, vilket kan innebära tjänstgöring alla dagar, dygnet runt. Praktiken är en mycket viktig del av utbildningen. Det finns även praktiska inslag i några av teoriblocken, t ex fordonsteknik, där ingår studiebesök och praktikpass. Du måste bli godkänd på de teoretiska och praktiska avsnitten innan du får examensbeviset!

Vad kostar utbildningen?

Eftersom lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning är den kostnadsfri. Utbildningen är studiemedels berättigad. Den omfattar 300 yrkeshögskolepoäng, 60 veckor plus sommaruppehåll, dvs 64 eller 65 veckor. Du ansöker hos CSN (centrala studiemedelsnämnden), läs mer på www.csn.se.
Du kan även ansöka om extra studielån om du t ex får ökade omkostnader för resor eller boende i samband med utbildningen, gäller främst LIA. Eftersom du inte är anställd av någon tågoperatör/ järnvägsföretag utgår ingen lön eller annan ersättning. Detta gäller hela utbildningen, både teori och praktikavsnitten.

Är kurslitteraturen dyr?

TCC fakturerar 2.600:- för den kurslitteratur som ingår i utbildningen. Just nu har vi ett projekt där utbildningen läggs över i ett elektroniskt klassrum. Som elev måste du ha tillgång till t ex en surfplatta eller en bärbar dator med trådlös nätverksuppkoppling som kan läsa de vanligaste filformaten. Kursansvarig på respektive ort kan svara på frågor hur långt man har kommit. TCC kan även ta ut mindre avgifter från eleverna för t ex resor till och från studiebesök.

Måste jag köpa särskilda varselkläder eller skyddsskor?

De flesta tågoperatörer/järnvägsföretag har kläder som elever, som gör praktik hos dem, får låna. För att vistas och arbeta i spårområde är det ett krav att du bär varselkläder motsvarande standarden EN 471 klass 2. Varselväst, som uppfyller dessa krav, måste du skaffa själv. Under utbildningen kommer du att vistas utomhus i alla väder. TCC rekommenderar att du har oömma och bekväma kläder, stadiga och halksäkra skor. Handskar och öronproppar är inget krav, men mycket bra att ha med sig.

Har jag möjlighet att påverka min placering under praktiken?

TCC är beroende av de praktikplatser vi får av tågoperatörerna/järnvägsföretagen. Vi för en kontinuerlig dialog med branschen om behov och tillgång på  praktikplatser. Av olika skäl kan inte en viss operatör på en viss ort alltid ta emot elever. Vi försöker i möjligaste mån att ta hänsyn till elevernas önskemål, men du måste räkna med att delar av praktiktiden kommer du att göra på annan ort än studieorten. Vi sprider ut praktikperioderna så att samtliga elever får en så bred och varierande praktik som möjligt. Det ger en bättre och mer mångsidig erfarenhet av hur det är att arbeta som lokförare.

Du måste själv ordna boende på orten för praktiken, TCC har inga studentrum eller liknande. Däremot hjälper vi dig med att t ex förmedla kontakter till hyresvärdar på orten, skriva intyg till CSN om ökade boendekostnader. Du måste själv stå för ev merkostnader under LIA.n, som t ex resor till och från praktikorten.

Kan du flytta, har du släkt eller vänner på en viss ort i landet, utanför studieorten, och vill göra din praktik där, har du mycket större chanser att få den LIA du önskar.

Lokförarbevis – vad är det?

Inom EU pågår ett arbete med att införa gemensamma regler och föreskrifter för järnvägstrafik för att underlätta för gränsöverskridande trafik. Ett led i detta är införandet av ett EU-gemensamt förarbevis, en yrkesförarlegitimation som visar att du uppfyller EUs krav på grundutbildning av lokförare. I Sverige är det Transportstyrelsen som utfärdar förarbevisen. Efter cirka 20 veckor har du fått tillräckligt mycket teori och praktik för att kunna skriva teoriprovet för förarbeviset. Du bokar själv tid hos Transportstyrelsen för att skriva provet. Kostnaden för förarbeviset är för närvarande 2.000:-, något som du betalar själv. www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/ tryck på svensk lagstiftning Lag 2011.725 om behörighet för lokförare

Det är inget krav att ha ett förarbevis för att bli examinerad från TCCs utbildning med ett godkänt resultat. Vissa tågoperatörer/järnvägsföretag vill att sökande skall ha ett förarbevis vid rekrytering, andra sköter ansökan åt dig när du blir anställd. 

Är det svårt att få jobb efter utbildningen?

Behovet av utbildade lokförare kommer att vara stort flera år framåt. Branschen räknar med minst 200 nya förare per år under den kommande femårsperioden. TCCs grundutbildning har ett gott rykte.
Antalet kursplatser bestäms av Yrkeshögskolemyndigheten i samråd med branschen, därför varierar antalet kursplatser efter kommande personalbehov.

I de utvärderingar som görs har 90 - 95% av eleverna i varje kurs ett arbete inom järnvägssektorn ett år efter examen. De elever som kan ha svårt att få jobb brukar vara de som absolut vill jobba hos en viss operatör/företag eller som inte kan tänka sig att flytta. Är du villig att prova på något annat och/eller flytta är det i regel inte några problem att få anställning efter avslutad utbildning. De allra flesta av våra elever är dessutom mycket nöjda med sitt nya yrkesval!

 
 
 
 
 
SIDAN UPPDATERAD senast 2017-01-09