kursstarter

vi har den största erfarenheten/kompetensen av att utbilda lokförare för den svenska järnvägen

Våren 2018 startar utbildningar i HALLSBERG och STOCKHOLM/HANINGE
Ansökningstiden för Hallsberg går ut den 15 november
Ansökningstiden för STOCKHOLM/HANINGE , nuvarande Huddinge, går ut 30 november


______________________________________________________________________________________________________

Inbjudan till fortsatta urval skickas ut, via mejl, till samtliga som klarat kraven i förtestet och som har en
KOMPLETT ANSÖKAN 
med både betyg och CV,  2 - 3 veckor innan testdagen.

______________________________________________________________________________________________________

HALLSBERG

Start 19 mars 2018

Västra skolan
Västra Storgatan 42
694 30 Hallsberg

www.skys.se

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
gick ut 15 nov

FORTSATTA URVAL: 4, 5 dec samt
ev 15 dec

PSYKOLOGURVAL: 15, 16, 17, 18 dec

ANTAGNINGSBESKED: vecka 3

HUDDINGE

Vi ser gärna kvinnliga sökande och sökande med svenska som andraspråk

Start 3 april 2018

Kom Vux
Patron Pehrs Väg 8, 2 tr
141 35 Huddinge
www.vux.huddinge.se
Nya lokaler i Haninge från årsskiftet

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 
30 november

FORTSATTA URVAL: 1, 12, 13, 14 dec

PSYKOLOGURVAL: 27, 28, 29 dec, 
2, 3, 4 jan

ANTAGNINGSBESKED: vecka 5

Göteborg

Nästa kursstart tidigast hösten 2018
definitivt besked om kursstart i Göteborg
publiceras den 1 februari

Yrkeshögskolan
Molinsgatan 23
400 12 Göteborg

www.yrgo.se

 

Vännäs

Nästa kursstart tidigast hösten 2018
definitivt besked om kursstart i Vännäs publiceras den 1 februari

Liljaskolan
Liljas Väg 6
911 34 Vännäs

www.liljaskolan.se

 

Boden

Nästa kursstart tidigast våren 2019
definitivt besked om kursstart i Boden publiceras den 1 februari

Sandenskolan
Garnisonsgatan 21
961 75 Boden

www.boden.se 

 

sidan uppdaterad 2017-11-16