kursstarter

vi har den största erfarenheten/kompetensen av att utbilda lokförare för den svenska järnvägen

Våren 2018 startar utbildningar i HALLSBERG och HUDDINGE
Ansökningstiden går ut den 1 november

______________________________________________________________________________________________________

Inbjudan till fortsatta urval skickas ut, via mejl, till samtliga som klarat kraven i förtestet och som har en
KOMPLETT ANSÖKAN 
med både betyg och CV,  2 - 3 veckor innan testdagen.

______________________________________________________________________________________________________

HALLSBERG

Start 19 mars 2018

Västra skolan
Västra Storgatan 42
694 30 Hallsberg

www.skys.se

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
1 november

FORTSATTA URVAL:
22, 23, 28, 29 nov, 6, 7 dec

PSYKOLOGURVAL: första tillfälle
7 - 9 december (torsdag - lördag)

ANTAGNINGSBESKED: vecka 3

HUDDINGE

Start 3 april 2018

Kom Vux
Patron Pehrs Väg 8, 2 tr
141 35 Huddinge

www.vux.huddinge.se

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 
1 november

FORTSATTA URVAL: vecka 45, 46, 48, 51

PSYKOLOGURVAL: första tillfälle
16 - 17 december (lördag - söndag)

ANTAGNINGSBESKED: vecka 5

Göteborg

Nästa kursstart tidigast hösten 2018
definitivt besked om kursstart i Göteborg
publiceras den 1 februari

Yrkeshögskolan
Molinsgatan 23
400 12 Göteborg

www.yrgo.se

 

Vännäs

Nästa kursstart tidigast hösten 2018
definitivt besked om kursstart i Vännäs publiceras den 1 februari

Liljaskolan
Liljas Väg 6
911 34 Vännäs

www.liljaskolan.se

 

Boden

Nästa kursstart tidigast våren 2019
definitivt besked om kursstart i Boden publiceras den 1 februari

Sandenskolan
Garnisonsgatan 21
961 75 Boden

www.boden.se 

 

sidan uppdaterad 2017-09-15