Lämplig lokförarprofil

Vi satsar på säkerhet, erfarenhet och kompetens för att ge våra elever den bästa utbildningen

Det ställs stora krav på en lokförare, eftersom det är ett ensamarbete som är förenat med säkerhetstjänst. Kraven är sedan 2011 gemensamma i hela EU och baseras på riktlinjer från det EU-gemensamma organet European Railway Agencys yrkespsykologiska råd.

Syftet med den yrkespsykologiska bedömningen är att hitta sökande med tillräckligt mycket av de förmågor som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen och klara de krav som ställs på en lokförare. Eftersom arbetet som lokförare är mycket viktigt för trafiksäkerheten på järnvägen, får det inte förekomma något tvivel om att sökande får tillträde till utbildningen och yrket genom att göra urvalet så många gånger att det finns risk för att de mekaniskt lär sig själva testerna. 

I den yrkespsykologiska bedömningen (urvalet) mäts och/eller bedöms ett antal förmågor och personlighetsmässiga faktorer som är viktiga för säkerheten. Att ha goda baskunskaper i matematik och svenska och att ha en god läsförståelse är viktigt. Inte bara inför urvalet, även inför utbildningen och i arbetet som lokförare.

Exempel på personlighetsmässiga faktorer som är centrala för en lokförare:

Ansvarstagande, koncentrerad, motiverad, noggrann, självständig, stabil och strukturerad. Det är även mycket viktigt att du trivs i ditt eget sällskap och inte har några problem med att vara ensam under många timmar i sträck. En aktiv fritid kompenserar det stillasittande och ensamma arbete som lokförarens ofta är.

Vår simulator i Boden

Följ Jenny en dag på jobbet

sidan uppdaterad 2017-09-15