1. För att din ansökan ska behandlas måste den vara komplett med både betyg och CV. Av betyget måste det framgå att du har godkända betyg i engelska, matematik och svenska alt svenska som andra språk (SAS1). Har du avgångsbetyg från en äldre 2-årig gymnasieutbildning är du behörig utan att ha betyg i alla tre ämnena. Om du inte har detta får du inte göra den avslutande psykologdelen i den yrkespsykologiska bedömningen.

2. När du registerat din ansökan kontrolleras din behörighet.

3. Om du anses behörig kommer du att få en länk skickad till din mail, där du kan logga in och göra förtestet. Läs noga igenom instruktionerna!

4. Efter avslutat test får du ett automatiskt mejlsvar om hur det har gått för dig. Om du inte klarat testet avförs du som sökande till utbildningen direkt.

5. Om du klarar förtestet får du ett mail som du måste svara på inom en vecka. I annat fall avförs du som sökande till utbildningen.

6. När du klarat av ditt förtest och skickat in ditt svarsmail blir du inbjuden till fortsatta urval på den studieort som du har sökt. Inbjudan skickas ut 2-3 veckor innan testdagen.

7. Om du har klarat av kraven även i det fortsatta urvalet bokas du in för den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

8. Efter avslutad yrkespsykologisk bedömning prioriteras de sökande som rekommenderats av testande psykolog. En lista över de sökandes prioritering/rangordning i den yrkespsykologiska bedömningen presenteras för ledningsgruppen.

9. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om antagning.

10. Antagningsbesked samt information om den obligatoriska läkarundersökningen skickas ut. Reserver får besked om vilken reservplats de har.

11. Rekryteringen avslutas normalt senast en månad innan kursstart.

SIDAN UPPDATERAD senast 2018-08-08