1. För att din ansökan ska behandlas måste den vara komplett med betyg. Av betyget måste det framgå att du har godkända betyg i engelska, matematik och svenska, alt svenska som andraspråk (SAS1). Har du avgångsbetyg från en äldre 2-årig gymnasieutbildning är du behörig om du har betyg i alla tre ämnena. Om du inte har detta anses du som ej behörig och går inte vidare till test 1. OBS: Samtliga betyg ska vara svenska alternativt validerade till svensk motsvarighet. TCC genomför EJ egna valideringar- det måste du som sökande ordna innan du ansöker. Tala med en SYV i din hemkommun.

2. När du registrerat din ansökan kontrolleras din behörighet.

3. Om du anses behörig kommer du att få en länk skickad till din mail, där du kan logga in och göra test 1, det s k förtestet. Läs noga igenom instruktionerna!

4. Efter avslutat test får du ett automatiskt mejlsvar om hur det har gått för dig. Om du inte klarat testet avförs du som sökande till utbildningen direkt.

5. Om du klarar test 1 (det s k förtestet) får du ett mail som du måste svara på inom en vecka. I annat fall avförs du som sökande till utbildningen.

6. När du skickat in ditt svarsmail blir du inbjuden till fortsatta urval (test 2) på den studieort som du har sökt. Inbjudan skickas ut mellan 7-21 dagar innan testtillfället.

7. Om du har klarat av kraven även i det fortsatta urvalet (test 2) bokas du in för test 3, den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

8. Efter avslutat test 3, den s k yrkespsykologiska bedömningen, prioriteras de sökande som rekommenderats av testande psykolog. En lista över de sökandes prioritering/rangordning (YPU-poäng) i den yrkespsykologiska bedömningen presenteras för ledningsgruppen. Klarar du inte kraven i test 3 blir du inte rekommenderad, och anses då som ej behörig till utbildningen.

9. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om antagning.

10. Antagningsbesked samt information om den obligatoriska läkarundersökningen skickas ut. Reserver får besked om vilken reservplats de har.

11. Rekryteringen avslutas normalt senast en månad innan kursstart.

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-03-20