1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning

2. Eller – du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.

3. Eller – du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 
4. Eller – du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Oavsett din formella behörighet ställer Transportstyrelsen krav på goda kunskaper i svenska och all trafiksäkerhetsmässigt viktig information ska kunna framföras utan svårighet.

Grundläggande behörighet B (Fri prövning)

Har du inte grundläggande behörighet A? Då kan du antas genom grundläggande behörighet B (fri prövning). För detta krävs att vi tror att du kan genomföra utbildningen och att du har rätt förutsättningar. Högst 20 % av eleverna får antas enligt fri prövning. Om du vill ansöka genom fri prövning ska du ange det när du skickar in din ansökan. 

Kom ihåg: För att söka enligt Grundläggande behörighet B måste du ha godkända betyg i:
- Engelska 5 (alt Eng A)
- Matematik 1a, 1b eller 1c (alt Ma A)
- Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, SAS 1, (alt Sv A / SAS A)


» Läs mer

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-03-20