Det finns flera förmågor och personlighetsmässiga egenskaper som är viktiga för säkerheten.  Dessa mäts och/eller bedöms i den yrkespsykologiska bedömningen (urvalet). Det är viktigt att du har goda baskunskaper i matematik och svenska samt en god läsförståelse. Både inför urvalet, utbildningen och i arbetet som lokförare.

Syftet med urvalet är att hitta sökande med tillräckligt mycket av de förmågor som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen och klara de krav som ställs på en lokförare.

Exempel på egenskaper som är centrala för en lokförare:
Ansvarstagande, koncentrerad, motiverad, noggrann, självständig, stabil och strukturerad. Det är även viktigt att du trivs i ditt eget sällskap och inte har problem med att vara ensam under längre perioder. Det är en fördel om du har en aktiv fritid som kompenserar det ensamma och stillasittande arbetet som det ofta är.

Kraven är gemensamma i hela EU och baseras på riktlinjer från det EU-gemensamma organet European Railway Agencys yrkespsykologiska råd.

OBS!
Lider du av någon av följande sjukdomar eller är diagnostiserad med något av nedanstående neuropsykiatriska tillstånd ska du, INNAN du söker till TCC lokförarutbildningar, ansöka om dispens hos Transportstyrelsen. Beslutet bifogas ansökan till utbildningen.
1. hjärtsjukdom
2. diabetessjukdom
3. epilepsi
4. yrselsjukdomar
5. sömn- och vakenhetsstörningar
6. demenssjukdomar
7. kognitiva funktionsnedsättningar
8. psykiska sjukdomar och störningar
9. ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd
10. psykisk utvecklingsstörning
11. missbruks- eller beroendetillstånd

Synkrav

1.Om nödvändig synskärpa endast uppnås med korrektionsglas får inte korrektionsvärdena överstiga +5D (översynthet) eller 8D (närsynthet) i den mest brytande meridianen. Kontaktlinser är tillåtna oavsett korrektionsvärden under förutsättning att läkare med särskilt tillstånd bedömer att föraren i övrigt uppfyller synkraven samt att kontaktlinserna kan användas under ett helt arbetspass.2.Normalt färgseende ska vara påvisat genom erkänt test.3.Kontrastkänsligheten ska vara god.4.Dubbelseende får inte förekomma.5.Mörkerseendet ska vara normalt.6.Ögonens och huvudets rörlighet ska vara normal.

 

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-10-16