Nyheter

Här kan du se det som är aktuellt hos oss just nu.

Broschyr för kvinnor och sökande med svenska som andraspråk

REPORTAGE från YH utbildningen i Boden
okt 11, 2017 | Läs reportaget här

LYCKAT PROJEKT i Boden
okt 11, 2017 | Läs mer här

Vår simulator i Boden

Bilder från bansträckning

Tenhult

Linje Forserum - Tenhult

Samspel med tågklarerare, TKL

Lärare agerar TKL

Orderskrivande förare

Följ Jenny en dag på jobbet

Vår simulator i Boden

sidan uppdaterad 2017-12-13