NYHETER

Fler med utländsk bakgrund ska lockas att bli lokförare
sep 25, 2018 | Lokförarbristen i den svenska järnvägsbranschen kräver nya vägar för att locka fler att välja yrket. I höst tar SJ Götalandståg emot ett par lokförarelever med utländsk bakgrund, som under sin utbildning getts möjlighet att plugga extra mycket svenska.Läs mer

Vår simulator i Boden

Bilder från bansträckning

Tenhult

Linje Forserum - Tenhult

Samspel med tågklarerare, TKL

Lärare agerar TKL

Orderskrivande förare

Följ Jenny en dag på jobbet

Vår simulator i Boden

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-03-20