Rekryteringsprocessen – så går det till

För att få förarbevis och arbeta som lokförare krävs så kallad psykologisk lämplighet. Alla lokförare måste ha genomgått en yrkespsykologisk bedömning. Rekryteringsprocessen är uppdelad i tre steg, vilken du får påbörja när din behörighet registrerats.

Du måste klara steg 1 för att kunna gå vidare till nästa steg. Du måste sedan klara steg 2 för att gå vidare till steg 3, den yrkespsykologiska bedömningen.

Hur går bedömningen till?

Steg 1: Inledande förtest. Testet kan genomföras hemma via dator (mail med länk skickas ut).
Förtestet är ett s k screeninginstrument som är väl utprovat och som mäter logisk och perceptuell förmåga. Förtestet tar cirka 25 minuter att göra.

Steg 2: Fortsatta urval. Urvalet genomförs på studieorten.
Är du behörig och har klarat kraven i förtestet, kallas du till nästa steg i urvalet som består av ett antal test. Om du klarar testet kan du även få genomgå en kortare intervju. Steg 2 tar cirka 1-1,5 timme.

Steg 3: Slutlig yrkespsykologisk bedömning. Bedömningen genomförs på studieorten.
Denna del består av ett antal datorbaserade test samt en intervju. I intervjun fokuseras på de personlighetsmässiga faktorerna som är viktiga för säkerheten i arbetet som lokförare. Steg 3 tar cirka 2-3 timmar.

När samtliga kvarstående sökande genomgått steg 3 och klarat kraven för detta steg kommer ett s k urval att göras, där de med högst poäng kommer att erbjudas plats på utbildningen. Övriga som ej klarar steg 3 faller här bort som sökande.

Arbetet som lokförare innebär att du arbetar med säkerhet. Syftet med den yrkespsykologiska bedömningen är att hitta sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som krävs i arbetet som lokförare, men också för att tillgodogöra sig utbildningen. Det får inte förekomma några tveksamheter om att du som sökande har fått tillträde till utbildningen genom att göra urvalet flera gånger och på så sätt mekaniskt har lärt dig testerna.

» Läs mer

SIDAN UPPDATERAD senast 2019-08-12