Rekryteringsprocessen – så går det till

För att få förarbevis och arbeta som lokförare krävs så kallad psykologisk lämplighet. Alla lokförare måste ha genomgått en yrkespsykologisk bedömning. Rekryteringsprocessen är uppdelad i tre steg. Du måste klara steg 1 för att kunna gå vidare till nästa steg. Du måste klara steg 2 för att gå vidare till steg 3, den yrkespsykologiska bedömningen.

Hur går bedömningen till?

Steg 1: Inledande ansökan och förtest. Testet kan genomföras hemma.
Förtestet är ett screening instrument som är väl utprovat och som mäter logisk, spatial och perceptuell förmåga. Förtestet tar cirka 40 minuter att göra.

Steg 2: Fortsatta urval. Urvalet genomförs på studieorten.
Är du behörig och har klarat kraven i förtestet, kallas du till nästa steg i urvalet som består av ett antal test samt en kortare intervju. Steg 2 tar cirka 2 timmar.

Steg 3: Slutlig yrkespsykologisk bedömning. Bedömningen genomförs på studieorten.
Denna del består av ett antal datorbaserade test samt en intervju. I intervjun fokuseras på de personlighetsmässiga faktorerna som är viktiga för säkerheten i arbetet som lokförare. Som sökande får du en personlig återkoppling om sina resultat samma dag. Steg 3 tar cirka 3 timmar.

Arbetet som lokförare innebär att du arbetar med säkerhet. Syftet med den yrkespsykologiska bedömningen är att hitta sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som krävs i arbetet som lokförare, men också för att tillgodogöra sig utbildningen. Det får inte förekomma några tveksamheter om att du som sökande har fått tillträde till utbildningen genom att göra urvalet flera gånger och på så sätt mekaniskt har lärt dig testerna.

» Läs mer

sidan uppdaterad 2018-03-16