Våra Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. YH-utbildningar finns inom många olika branscher och över hela landet. På samtliga utbildningar måste du själv betala för kurslitteratur, precis som på en högskoleutbildning.
Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Inom yrkeshögskoan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna.

Kvalificerad Yrkespraktik - Lärande i arbete (LIA)

Under LIA_perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö.

Läs om våra utbildningsstarter här nedan.

Kvalificerad bantekniker (Bunden Nässjö)

Vad blir du efter utbildningen?  Efter din examen som Kvalificerad bantekniker kan du arbeta med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska. Dagens tågtrafik med trängsel på sp&a...

Läs mer

Lokförare

Järnvägen behöver dig!  Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige? Ansök till Sveriges mest kompletta grundutbildningar för lokförare!  Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda!  Yrkesutbildningen varvar teori med praktik.  Arbetsuppgifter I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra v&...

Läs mer

Arbetsmiljöingenjör (Distans)

Är en god arbetsmiljö det du prioriterar högst? Då är detta utbildningen för dig. I Yh-utbildningen till Arbetsmiljöingenjör får du kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja samban...

Läs mer

Produktionslogistiker

Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverknings, tjänste och transportföretag.  Som logistiker kan man även arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn. Du hittar logistiker på alla nivåer, vilket betyder att man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter. Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Logistiken får en allt större betydelse i f&o...

Läs mer